ВъзстановяванеISOSPORT isotonic бързо възстановява електролитния баланс. Компенсира загубата на електролити в процеса на потене по време на активна тренировка.

ISOSPORT е желателно да се консумира по време или след тренировка.

Не чакайте да изпитате жажда, когато това стане значи сте 1÷2% дехидратирани.

Дори само толкова намалява ефективността на организма с 20%.